KEN

無料休憩所:

感觉我与路面上的小鸟认识了?----------------------------------------------------------

my weibo:@floatfish

instagram:@floatfish


Espraul-FAKETO:

每日一精选图: Day 54

【那条路,那片天】

旅行途中,摄于双层bus的上层,不同的视角。


我因为忙碌,错过了许多美景。

忙碌过后,换个心情,每天出去走走。

最近这段时间,我一直在路上 :)


---莫迹


Rick's Cafe:

枯水季,加州大旱年,优胜美地的最负盛名的瀑布纷纷干涸,景致让人失望


然而夜晚扛着三脚架出门拍星空却让人惊喜,有月光的夜空是蓝色的,月光下的林径小道还撞见一只鹿,我吓了一跳,它也吓了一跳